PHỤ KIỆN MCCB 3VJ9218-0HD11 phụ kiện 3VJ9 Kích thước khung IEC 3VJ12 250A tiêu chuẩn vận hành quay gắn trên cửa với 8UC IP65 có khóa liên động cửa