RƠLE QUÁ TẢI NHIỆT 3MU7110-0FA0

RƠLE QUÁ TẢI NHIỆT 3MU7110-0FA0 Rơle quá tải nhiệt RANGE 1-1.6A Loại 10 Để gắn trên công tắc tơ 3MT7 Kích thước 0,1,2 Mạch chính: Vít Mạch phụ trợ: Vít Hướng dẫn sử dụng Tự động đặt lại

RƠLE QUÁ TẢI NHIỆT 3MU7110-0EA0

RƠLE QUÁ TẢI NHIỆT 3MU7110-0EA0 Rơle quá tải nhiệt RANGE 0,63-1A Loại 10 Để gắn trên công tắc tơ 3MT7 Kích thước 0,1,2 Mạch chính: Vít Mạch phụ trợ: Vít Hướng dẫn sử dụng Tự động đặt lại