RƠLE QUÁ TẢI NHIỆT 3MU7110-0HA0

RƠLE QUÁ TẢI NHIỆT 3MU7110-0HA0 Rơle quá tải nhiệt RANGE 1.6-2.5A Loại 10 Để gắn trên công tắc tơ 3MT7 Kích thước 0,1,2 Mạch chính: Vít Mạch phụ trợ: Vít Hướng dẫn sử dụng Tự động đặt lại