Phụ kiện ACB 3WJ9111-0AV15

Phụ kiện ACB 3WJ9111-0AV15 Kết nối chính dọc phía sau, TRÊN hoặc DƯỚI, kích thước khung 1 – lên tới 1600 A 1 bộ, 3 miếng cho 3 cực 1 bộ, 3 miếng cho 3 cực cho cầu dao trong thiết kế có thể kéo ra được

Phụ kiện ACB 3WJ9111-0AV22

Phụ kiện ACB 3WJ9111-0AV22 Kết nối chính dọc phía sau, TOP, kích thước khung 2 – 2000A 1 bộ, 4 miếng cho 4 cực 1 bộ, 4 miếng cho 4 cực cho cầu dao dạng rút

Phụ kiện ACB 3WJ9111-0BA31

Phụ kiện ACB 3WJ9111-0BA31 Khóa điều khoản chống đóng trái phép Bảo mật mở; đối với việc cung cấp Khóa cho khóa CASTELL, khóa phải được đặt hàng tại nhà sản xuất

Phụ kiện ACB 3WJ9111-0BB12

Phụ kiện ACB 3WJ9111-0BB12 Khóa liên động cơ học để ngăn chặn việc mở cửa ngăn máy cắt nếu ACB đóng; cho thiết kế gắn cố định. Phụ tùng thay thế cho Z-option S30